Select Page

Valla Game Education, Linköping

Dina arbetsuppgifter som lärare på Valla Game Education innebär att undervisa och förbereda diverse kurser inom spelutveckling samt agera mentor för deltagarna. Du planerar och genomför föreläsningar och workshops, du handleder och ger återkoppling till deltagarna i uppgifter och projekt.

Läs mer